Multifunkční aréna představena radě města

V závěru loňského roku jsme záměr multifunkční arény v lokalitě Nová…