Multifunkční aréna představena radě města

V závěru loňského roku jsme záměr multifunkční arény v lokalitě Nová Velkomoravská představili radním města Olomouce. Nabídli jsme městu pomocnou ruku soukromého sektoru při řešení dlouholetého problému. Nevyhovující „plecharéna“ v centru nezajišťuje důstojné podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí, nelze vyloučit ani nutnost jejího uzavření z důvodu špatného technického stavu. Přes dlouhodobou snahu o rekonstrukci se městu zatím nepodařilo stanovit její rozsah a získat potřebné finanční prostředky.

Lokalita Nová Velkomoravská je ideální pro umístění infrastruktury městského či regionálního významu, např. arény pro sport, kulturu a společenské akce. Pro posouzení tohoto záměru jsme se rozhodli pořídit plnohodnotnou architektonicko-urbanistickou studii. Úkol jsme zadali špičkových architektům s největší zkušeností s návrhy obdobných objektů v ČR: ateliérům OBERMEYER HELIKA a ateliér Šuráň. Studie řeší umístění multifunkční haly v lokalitě včetně širších vztahů, navrhuje vnitřní členění objektu i jeho atraktivní vnější design.

Pokud město nabídka spolupráce osloví, jsme připraveni vypracovat podrobný rozpočet záměru včetně modelu financování formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. S nabídkou spolupráce chceme oslovit kromě statutárního město Olomouce i Olomoucký kraj.